vintagegames.se Retrogaming community - Online since: 16-Mar-2005

Från vintagegames.se Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Atari Magazin ST/Mega [Sverige] 1988-1989 [Bröderna Lindströms Förlag]

Om Atari Magazin ST/Mega

Under slutet av 1988 utvidgades Datormagazin C64/128/Amiga med bilagan Atari Magazin ST/Mega. Efter fem utgåvor i bilageform knoppades Atari Magazin av till självständig tidning fr.o.m. april-89.

Ursprungligen projekterades fem utgåvor av Atari Magazin [1] under 1989, men till slut utgavs bara två nummer [2] innan Atari Magazin lades ned.

Utgivna nummer

Bilagor till Datormagazin
1/88 (Bilaga DMZ 16/17-88)
1/89 (Bilaga DMZ 1-89)
2/89 (Bilaga DMZ 2-89)
3/89 (Bilaga DMZ 3-89)
4/89 (Bilaga DMZ 4-89)
Självständiga utgåvor
1/89
2/89

Källor

  1. Datormagazin 4/89, sid. 26
  2. http://libris.kb.se/hitlist?p=1&q=atari+magazin&t=v&d=libris&s=r&t=v&m=10&f=simp&spell=true