vintagegames.se Retrogaming community - Online since: 16-Mar-2005

Från vintagegames.se Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

M.U.L.E.

Ursprung

M.U.L.E. är ett spel utvecklat av Ozark Softscape och publicerat av Electronic Arts 1983. Ozark var ett utvecklarlag bestående av fyra personer: Dan Bunten (bytte senare kön och namn till Dani Bunten), Bill Bunten, Jim Rushing och Alan Watson.

Spelet utspelar sig på planeten Irata (Atari baklänges) och går ut på att fyra spelare hjälps åt och tävlar om att kolonisera planeten. Detta sker genom att köpa s.k. M.U.L.E. (Multiple User Labor Element) som producerar olika saker: smithore (metall), crystite (ädelsten), mat och energi.

Spelet saknar helt våldsmoment eller möjlighet att förstöra för varandra. Spelförhållandena regleras enbart genom ekonomisk konkurrens; tillgång och efterfrågan. Man kan visserligen luras genom att trissa upp priser, en taktik som kan slå tillbaks på en själv om man inte är alert.

Versioner

Officiella versioner

Ej släppta versioner

Enligt historien vägrade Dani Bunten slutföra Son of M.U.L.E. eftersom Electronic Arts ville lägga till "guns and bombs", något hon definitivt motsatte sig eftersom spelet i grunden är fredligt. En förhandstitt på alfaversionen av SoM visar att stora delar av spelet hann utvecklas.

Hemgjorda versioner

Electronic Arts har genom åren i mån av innehavare av varumärket M.U.L.E. försökt förhindra spridning av hemgjorda versioner. Numera finns dock flera Internet-baserade versioner av spelet, se nedan.

Länkar

Beskrivning av en spelomgång

Här följer en detaljerad beskrivning av en spelomgång, inklusive en del tips och knep. Det finns tre svårighetsgrader i M.U.L.E.: Beginner (6 omgångar), Standard (12 omgångar) och Tournament (12 omgångar). Nedan visas spelet som det spelas i Tournament-läge, vilket kräver högre joystickprecision än i Beginner, men i övrigt egentligen inte är svårare än de andra.

Välj antal spelare och tryck på fire för varje joystick. På nästa skärm får varje spelare välja en av fyra färger: röd, grön, blå, lila/orange (varierar beroende på version av spelet).


Välj spelkaraktär av åtta möjliga. Flapper (nedre vänstra hörnet) är extra bra för nybörjare eftersom den börjar med $600 extra. Human (nedgre högra hörnet) är för proffs då den börjar med $400 mindre än alla andra. Datorn spelar alltid med Mechtron (övre vänstra hörnet). De olika karaktärerna kan ha små skillnader, men i det stora hela är det en fråga om tycke och smak vilken karaktär man spelar med. Flera spelare kan välja samma typ av karaktär.


Spelet börjar med att transportskeppet landar på planeten Irata. Kartan är delvis olika för varje spelomgång. Floden (prickad orange i mitten) är alltid på samma plats, liksom affären (svart fyrkant) medan bergen (grå trianglar) kan befinna sig lite var som helst på skärmen.


Första statusskärmen innan spelet börjar. Poängberäkningen baseras på tre delar: pengar, land och varor (goods). Som synes börjar datorkontrollerade spelare med lite mer pengar än vad människokontrollerade spelare har, med reservation för nybörjare som skulle spelat med Flapper och då haft $1600 istället för de $1000 som den gröna gollumern har.


En omgång börjar med att man väljer en ruta på planen. En svart markör rör sig långsamt över skärmen och man trycker på fire när markören befinner sig på önskad ruta, såvida ingen annan hunnit före. Floden är indelad i exakt fyra rutor, medan mängden berg och platt land kan variera något.


Ibland kan en oanvänd tomt dyka upp till auktion. Den som kliver upp högst får köpa tomten. Här har grön spelare trissat upp priset för vinnande röd spelare.


Grön spelares tur att göra sina drag. Ibland kan en slumpmässigt god (mer pengar, varor eller en extra tomt) eller dålig (tvärtom) nyhet uppstå, detta signaleras med en ljudeffekt och scrolltexten i botten på skärmen. Här kan man också se att datorspelarna redan gjort sina drag.


Vi börjar med att köpa en M.U.L.E. Egentligen ska de synas i den nedre rutan till höger ($100) men versionen som skärmdumparna hämtats från misslyckas att visa antalet kvarvarande mulor och har även vissa andra grafikfel. :-(


Nu specialiserar vi mulan för ett visst syfte. De fyra symbolerna från vänster till höger:

1. Crystite (två spadar åt varsitt håll, kostar $100) = ädelsten, går att producera överallt förutom i floden. En tomt med högt crystiteinnehåll omgärdas alltid av tomter med vartefter avklingande grad crystite. Crystite fyller ingen funktion i spelet mer än att vara värdefullt och man kan spekulera i att köpa billigt och sälja dyrt. Varning för pirater som stjäl all crystite.

2. Smithore (en spade på en ställning, kostar $75) = metall, går att producera överallt förutom i floden. Ju fler bergssymboler, desto bättre produktion av smithore. Smithore används för att konstruera nya M.U.L.E. på så sätt att två enheter smithore bildar en M.U.L.E. Om det råder brist på smithore blir mulorna gradvis dyrare.
3. Energi (parabolantenn, kostar $50). Alla mulor behöver varierande grad av energi för att kunna producera alls. Speciellt crystite- och smithoremulorna konsumerar mycket energi, medan energimulorna är självförsörjande. Vid brist på energi blir det helt enkelt ingen produktion! Energi produceras bäst på plan mark, men går även att producera i floden eller i bergen.

4. Mat (högaffel, kostar $25). Spelarna själva behöver mat för att orka hinna utföra sina drag. Varje drag är tidsbestämt, och om man får slut på mat hinner man inte göra någonting. Mat produceras överlägset bäst i floden, men går även att producera på plan mark eller i nödfall i bergen.


Här placerar vi ut vår "matmula" på den egna tomten. Man måste placera sin egen figur precis ovanpå huset för att mulan ska fastna. Annars springer den iväg och man går miste om mulan. Om man spelar Beginner eller Standard räcker det att stå någonstans inom sin egen ruta för att det ska fungera.


Efter att alla spelare gjort sina drag, kan en slumpmässig händelse inträffa. Här råder ökad produktion för energi, vilket bara röd spelare ännu satsat på.


Här visas sammanlagd produktion. Varje ruta kan ge maximalt åtta stora prickar. Produktionen baseras på följande egenskaper:

1. Grundläggande kvalitet på rutan: energimulor bäst på plan mark, matmulor bäst i floden, smithoremulor bäst på trestjärniga berg, crystitemulor bäst där man identifierat hög crystitenivå.

2. Grannproduktion: om man själv har två tomter i direkt anslutning till varandra som producerar samma sak får man bonus i produktionen på bägge.

3. Storskalighet: om man har minst tre tomter någonstans på spelplanen som producerar samma sak får man bonus i produktionen på alla tre. Fler än tre av samma sort ger ingen ytterligare bonus.

4. Naturligtvis måste man ha tillräckligt mycket energi för att mulorna ska producera alls!


Första auktionen gäller smithore. Här kan man ha upp till 50 enheter av varan innan det börjar försämras (spoilage). Normalt värde är $50 per enhet, men kan variera från $36 till i extremfall $200 och däröver. Om värdet understiger $50 brukar datorn bara sälja tills den har $1000 i kontanter, dvs inte alla enheter som den kan sälja. Om datorn har fler än 50 enheter säljs överskottet för att undvika spoilage.


Matauktion. Här har varje spelare ett personligt matbehov som markeras av den prickade linjen. Spelare som har en svart linje och stapeln fortsätter ovanför har ett överskott som de kan sälja. Spelare som har en vit linje som ligger ovanför stapeln lider brist på mat och måste köpa för att inte få slut på tid i nästa omgång.

De spelare som har mat att sälja kommer automatiskt att placeras i ovandelen av skärmen, bredvid det ljusgröna huset. Köparna placeras i botten på skärmen, bredvid det rosa/bruna huset. Genom att köparna rör sig uppåt (höjer priset) och säljarna rör sig nedåt (sänker priset) träffas man någonstans i mitten och idkar handel, en enhet åt gången. Om ingen säljare finnes, kommer köparna att handla av butiken (gröna huset) i den mån det finns enheter att köpa. Om ingen köpare finnes, kan säljarna vandra ner till det rosa huset och sälja sitt överskott.
Som säljare kan man välja att inte sälja överskottet utan istället i nästa omgång lida spoilage på oanvänd mat. Beroende på situationen kan det vara värt att förlora lite mat istället för att sälja till konkurrenterna.. som sagt, detta är inget våldsamt spel men att strypa tillgången på en efterfrågad vara är ju nästan lika elakt som att skjuta någon med kanon.


Energiauktion. I princip allt som nämns ovan gäller här. Om man planerar att utöka med några energikrävande mulor (crystite, smithore) kan det vara bra att spara lite mer energi än vad spelet tycker att man just nu har behov av.


Ny landauktion. Den här gången var utgångspriset så högt att ingen hade råd att bjuda. Då förblir tomten osåld och finns tillgänglig nästa omgång.


Vid slutet på varje omgång kan man försöka springa in på puben och vinna slumpmässigt mycket pengar. Ju mer tid man har över, desto större är chansen att vinna mycket.


Slumpmässig händelse: en meteor landar på planen och skapar ny crystite-fyndighet.


Datorn letar efter crystite. Eftersom det är en vara som varierar väldigt mycket i pris och vid goda förhållanden kan ge väldigt hög utdelning, tenderar datorspelarna att lägga all kraft vid att producera crystite. Detta kan utnyttjas genom att bli ensam producent av mat och energi och därmed tvinga upp priserna på dessa normalt "billiga" råvaror.


Nu väljer även grön människospelare att satsa på crystite.


Crystite-mulan installerad på grön tomt längst ner till vänster.


Den lila datorspelaren har p.g.a. matbrist fått slut på tid!


Crystiteauktion. Värdet varierar som sagt slumpmässigt, mellan $56 till $132 eller så. Datorn säljer när värdet är högt eller den har väldigt dåligt med pengar, i det senare fallet upp till $1000 som i fallet med smithore.


Lila spelare har fortfarande matbrist.


Slumpmässig händelse: de gruvrelaterade mulorna (crystite och smithore) kommer denna omgång bara producera hälften så bra som normalt.


Här har affärens lager av mat tagit slut, vilket innebär att flera spelare riskerar att få slut på tid i nästa omgång.


Statusskärmen varnar för akut matbrist. Det gäller att både maximera sin egen framgång och samtidigt hjälpa kolonin som helhet att överleva, annars kan det ta slut i förtid.


Grön spelare jagar efter mer crystite och är på väg för att hämta ett jordprov (soil sample) på lämplig ruta. Det kan vara både en egen tomt, en av motståndarnas tomter eller en ännu ej tilldelad ruta.


Sample ready to return to office, så då knallar vi tillbaks. Eftersom klockan tickar är det smart att göra sådana här rusher efter att man placerat ut de mulor man ska ha, och har tid över.


Tomten vi testade har låg crystitefyndighet, dvs en prick av fyra möjliga.


Slumpmässig händelse: affärens lager brinner upp! Slumpmässiga händelser kan som synes inträffa både före och efter produktionsfasen.


Matauktion #5 resulterar i ett nytt rekordpris på mat, som mest $209 per enhet jämfört med de $50 som affären sålde för i början.


Energipriset har också rusat i höjden, från $45 till $169. Eftersom varken affären eller någon av datorspelarna har tillräckligt med energi, skulle vi här kunna avstå från att sälja överskottet, låta det ruttna bort och se datorspelarna få nästan ingen produktion alls. Men vi tycker priset är för bra för att låta energin förfalla.


Statusskärmen efter femte omgången varnar för brist på både mat och energi...


Slumpmässig händelse: pestattack tar bort matproduktionen från en given ruta, som här råkar vara en av gröns välproducerande mattomter. Jaja, matbrist var det ju redan.


Nu är priset på crystite så lågt att grön spelare valt att köpa upp allt den har råd med, väl medveten om att det ännu inte dykt upp några pirater men hoppas att kunna sälja före dess.


Titta på matpriset, över $300 per enhet och då räcker det ändå inte till alla som vill köpa! Kapitalism när den är som bäst.


Slumpmässig händelse: Där kommer piratskeppet!


Piraterna stjäl all crystite, både det spelarna har i lager och det som nyligen producerats. Normalt kommer piraterna 1-2 gånger på en spelomgång.


Landauktion igen. Här har grön trissat upp priset över $1000 för en tomt. Risken är överhängande att datorspelaren plötsligt ska backa när tiden är på väg att ta slut, så då gäller det att vara beredd så man inte lurar sig själv att betala dyrt för en tomt.. beroende på vad man ska producera kanske tomten är värd så mycket pengar ändå.


Vi passar på att ändra inriktning på en mula, från smithore till crystite.
Detta mönster pågår i totalt 12 omgångar. Värt att notera är att i sista omgången räknas inte ut något fortsatt behov av mat eller energi. Datorspelarna säljer heller inte en enda pryl i auktionen oavsett hur höga priserna är, vilket innebär att det är ett läge där människor kan dra ifrån utifall t.ex. crystite eller mat har ovanligt högt pris.

Den spelare som får flest poäng när spelet är slut utnämns till First Founder och visas i extra stor storlek på den avslutande statusskärmen. Dessutom visas ett sammanlagt omdöme om hur kolonin som sådan har lyckats.

Alternativa spelsätt

Bland bergen gömmer sig en liten varelse som kallas Wumpus (även känd från olika äldre äventyrsspel). Som alternativ till att leta efter crystitefyndigheter eller skynda sig in på puben kan man leta i bergen efter denna Wumpus. Om man stöter på denne ger han ett antal hundra dollar i muta för att man ska lämna honom ifred. Spelsättet "Hunt the Wumpus" fungerar bäst på Atari-versionen.

Spelet som beskrivet ovan stämmer bäst överens med Atari- och C64-versionerna, men ska i princip fungera på samma sätt även på andra versioner. Portningen till NES kom så sent som 1990 och har förbättrad grafik men består av samma spelmoment.