vintagegames.se Retrogaming community - Online since: 16-Mar-2005

Från vintagegames.se Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Datorhobby [Sverige] 1983-1984 [ESSPRESS]

Om Datorhobby

Tidningen Datorhobby startades år 1983 under ledning av chefredaktör Lasse Lidén, och gavs ut av ESSPRESS. Redaktionens målsättning var enligt egen utsago att inte bara vara Sveriges första utan också bästa hobbydatortidning[1], och följdaktligen täckte tidningen i stort sett alla hemdatormärken på marknaden såsom ABC 80, Sinclair, TI99/4A, Apple II, Atari, Sharp, Oric-I, VIC-20 och Commodore 64. Innehållet bestod av datortester, reportage, hårdvarubyggen, nyhetsrapportering och så småningom programlistningar för nämnda plattformar.

Trots en optimistisk start med en upplaga på 50 000 exemplar de första numren, och för genren goda försäljningssiffror samt en uttalad ambition att ge ut 10 nummer per år[2] så blev det bara fyra utgåvor under 1983 (varav ett dubbelnummer, 4+5/83). Man hade också problem i produktionen med försenade utgivningsdatum som följd, och nummer 1-84 blev utan förvarning det sista innan tidningen lades ned.

Utgivna nummer

1983
1/83
2/83
3/83
4+5/83
1984
1/84

Källor

  1. Datorhobby 1/83, s.5
  2. Datorhobby 1/83, s.26